PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Danıştay VDDK Maliye’yi Rahatlattı! (26.05.2023)

Danıştay 4. Dairesi, 2022 yılının son günlerinde konut sektörü ile konut alıcılarını yakından ilgilendiren bir yürütmeyi...
ayrıntılar için tıklayın

İkale Bedeli Sigorta Primine Ve Gelir Vergisine Tabi Tutulmalı Mı? (26.05.2023)

İkale sözleşmesi işçi ve işverenin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandıran sözleşmedir. İş sözleşmesini...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancı Şirketten Alınan Ücret İçin Vergi Ödenir Mi? (25.05.2023)

Pandemi sonrasında tüm dünyada uzaktan çalışma yaygınlaştı. Türkiye’de yaşayarak dünyanın dört bir yanındaki şirketlere...
ayrıntılar için tıklayın

Beyan Edilmemiş Gelirlerde Yapılandırma İmkânı (25.05.2023)

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12/3/2023...
ayrıntılar için tıklayın

Ek Verginin Akla Getirdiği Anayasal İlkeler (25.05.2023)

Anayasa 73/1 maddesinde “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” derken önce...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Kazanç Ne Olmalı? (24.05.2023)

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükümleri çerçevesinde...
ayrıntılar için tıklayın

Mevsimlik İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? (24.05.2023)

Her yıl yüz binlerce işçi mevsimlik işlerde çalışıyor. Mevsimlik iş yapanların sayısı yaz aylarında artıyor...
ayrıntılar için tıklayın

Güncel İndirimli Kurumlar Vergisi Özelgeleri (23.05.2023)

Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye...
ayrıntılar için tıklayın

Kimler İhbar Tazminatı Alabilir? (23.05.2023)

İhbar tazminatı, iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. Sadece işverence işçiye...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilerde Sıfır Oranlı Emlak Vergisi (23.05.2023)

Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

“İkili Kur” Sisteminde Dövizli Mal Teslimlerinde Hangi Kur Esas Alınmalı? (22.05.2023)

Genel olarak, serbest piyasa ekonomisini, kısaca ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir? (22.05.2023)

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara...
ayrıntılar için tıklayın

İndirimli Kurumlar Vergisinde İhtiyarilik (22.05.2023)

İndirimli kurumlar vergisi müessesesi, mükellefler tarafından yapılmak istenen yatırımları teşvik etmek amacıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni İhtilaf Konumuz: Adat Faizi Oranı! (22.05.2023)

Evet, gün geçmiyor ki, yeni bir ihtilaf konumuz ya da konularımız olmasın. Elbette, kusursuz vergicilik yok, illaki...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukunda Enflasyon Düzeltmesi (22.05.2023)

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; a) 31’inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın

100 TL Vergi Tahsilatının 59 TL’si KDV ve ÖTV (22.05.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri...
ayrıntılar için tıklayın

Her Süre Borçlanılamaz (22.05.2023)

■ 1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 arasında prim...
ayrıntılar için tıklayın

Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü (19.05.2023)

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı...
ayrıntılar için tıklayın

Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı getirildi (18.05.2023)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Bankaların menkul...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartına Nakit Avans Kapandı (18.05.2023)

Bankacılık kaynakları, tüketicilerin nakit avansla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, “Kredi kartından nakit avans...
ayrıntılar için tıklayın

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah Sorunsalı (18.05.2023)

Bugünlerde indirimli kurumlar vergisi müessesesinde özellikle imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması (18.05.2023)

7440 Sayılı Kanun’un 3. maddesinde yapılan düzenlemelerle, kanunun yayımlandığı 12 Mart 2023 tarihi itibariyle, Hazine...
ayrıntılar için tıklayın

Yapılandırma ve Davadan Feragat (18.05.2023)

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda davadan feragat müessesesi düzenlenmemiş, bu konuda Kanunun 31. maddesi ile Hukuk...
ayrıntılar için tıklayın

Verimliliği Düşürmek Tazminattan Eder (17.05.2023)

Tekstil ürünleri üreten bir firmayız. Herkesin maaşını mesaileri de dahil olmak üzere geciktirmeden yatırdığımız halde...
ayrıntılar için tıklayın

Stok Beyanında Düzeltme veya Vazgeçme Mümkün Mü? (17.05.2023)

Hemen belirtelim, emtia stok beyanı, mükelleflerin yapılandırma yasalarında en çok ilgi gösterdiği birkaç düzenleme...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primlerinin Gider Yazma Zamanı (16.05.2023)

Kıdem tazminatının gider yazma zamanı konusunda vergi mevzuatı açık değil. Sigorta primi işveren hissesinin ödeme zamanı...
ayrıntılar için tıklayın

Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılacak Mı? (16.05.2023)

Evet, tam da düşündüğünüz gibi, konu, 7440 sayılı Yapılandırma Yasasının başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ile ilgili....
ayrıntılar için tıklayın

Aftan Yararlanan Mükellef Risk Altında Mı? (16.05.2023)

Gelen sorular çerçevesinde bugün biraz teknik bir yazı, mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışacağım: Hemen her...
ayrıntılar için tıklayın

Sahte Bandrolle Sigara Alkol Satmak ! (15.05.2023)

Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Borçlarını Yapılandıranlar Bu Hususlara Dikkat! (15.05.2023)

SGK alacakları yeniden yapılandırılıyor. Ancak sadece borçların yapılandırılması yeterli değil. Borçlular, yapılandırmadan...
ayrıntılar için tıklayın

Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterler (15.05.2023)

Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari...
ayrıntılar için tıklayın

Sahte Belge Kullanımı İddiası Riskine Karşı Aftan Yararlanma İmkanı (15.05.2023)

Geçen hafta Çarşamba günü Ordu SMMMO’nun, perşembe günü de Trabzon SMMMO’nun düzenledi­ği seminerlerde, çok değerli...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılma İleride Sorun Yaratır Mı? (13.05.2023)

SORU: Uzun vadeli sigorta girişim 1 Kasım 1998. 10 yıl aynı işyerinde çalıştıktan sonra tazminatımı almak için 15 yıl 3600...
ayrıntılar için tıklayın

Matrah ve Vergi Artırımından Vazgeçmek Mümkün Mü? (12.05.2023)

Son günlerde en çok sorulan sorulardan birisi de, yapılmış bulunulan matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen...
ayrıntılar için tıklayın

SGK’da Alt İşveren Borçları Nasıl Yapılandırılacak? (12.05.2023)

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ ile SGK...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsis Talep Tarihinden Sonraki Bağkur Prim Borçları Ödenmeli Mi? (12.05.2023)

10/3/1990 sigorta girişliyim. 20 Martta Bağkur’dan emekliliğe başvurdum. Emekliliğe başvurmadan önce Bağkur borçlarını...
ayrıntılar için tıklayın

Sıfır Oranlı Emlak Vergisi (12.05.2023)

Emlak Vergisi'nde 2023 yılı 1. taksidinin ödeme süresi 31 Mayıs 2023'te sona eriyor. Bu yıl ödenecek Emlak Vergisi tutarı...
ayrıntılar için tıklayın

Kamuda İşçi Ücreti 2 Yılda Ne Kadar Arttı? (11.05.2023)

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi taşerondan kadroya geçen kamu işçilerinin yüzünü güldürdü. Son iki yıllık dönemde...
ayrıntılar için tıklayın

Kurum Kazançlarından Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu (11.05.2023)

Anayasamızın 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür...
ayrıntılar için tıklayın

Mayıs Ayına Özgü Yükümlülükler (10.05.2023)

Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü Mayıs ayı, muhtasar-prim hizmet beyannamesi...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İşçisi Tamam, Sıra Memur Ve Emekliye Zamda (10.05.2023)

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin ücret zammı belli oldu. İşçilerin taban aylığı 15 bin liraya yükseltilecek...
ayrıntılar için tıklayın

Taşınmaz Değerlemesinde İlk Raunt İnşaat Sektörünün (10.05.2023)

Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi, bugünkü yazımız, inşaat şirketlerinin aktifine kayıtlı boş arsa ve araziler için yüzde...
ayrıntılar için tıklayın

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimiyle İlgili Üç Yargı Kararı (10.05.2023)

Vergiye uyumlu mükellef indirimiyle ilgili çok makale yazdım. Karışık bir konu. Yasal düzenleme defalarca değişti ama...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Batağında Mükellefler Nasıl Korunacak? (09.05.2023)

Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; maalesef Türkiye enflasyon batağından kısa sürede çıkacak gibi görünmüyor...
ayrıntılar için tıklayın

Sendikalı İşçiyi Ücretsiz İzne Çıkartan İşverene Tazminat Cezası (09.05.2023)

Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı süresince işverene verilen işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi, çok sayıda işçiyi...
ayrıntılar için tıklayın

İndirimli Kurumlar Vergisinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Bir Nokta (09.05.2023)

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar vergisi uygulaması Yatırım teşvik...
ayrıntılar için tıklayın

Nisan Ayı Özelgeleri (09.05.2023)

Bilindiği gibi Gelir İdaresi’nin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini...
ayrıntılar için tıklayın

Hamile ve Emziren Kadınların Çalışma Koşulları (09.05.2023)

Çoğu çalışan anne adayı, doğum öncesi ve doğum sonrasına dair yasal haklarının ne olduğu konusunda pek fazla bilgi sahibi...
ayrıntılar için tıklayın

Yemek Bedeli İstisnasında Acilen Yapılması Gerekenler ve Kalıcı Çözüm İçin Düzenleme Önerimiz (08.05.2023)

Geçen hafta başında “İşçi Bayramı”nı kutladık. İşçinin, çalışanın ve emeğin hakkını savunan biri olarak içinde...
ayrıntılar için tıklayın

Matrah Artırımında Gözden Kaçan Büyük Ayrıntı (08.05.2023)

Matrah ve vergi artırımı, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nda yer alan, iş dünyası ve vergi mükelleflerinin en çok...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (08.05.2023)

Ülkelerin ekonomik politikaları ile şekillendirdikleri ve yasalarla kurallarını belirledikleri, Anayasal bir yükümlülük...
ayrıntılar için tıklayın

Matrah Artırımı Şirketin Değerini Artırır (08.05.2023)

Matrah artırımından ya­rarlanıp yararlanmama konusunda tereddüt ya­şayan yönetim kurulu üyeleri için karar alma...
ayrıntılar için tıklayın

26 Milyon 500 Bin Araç Sahibi Dikkat! (08.05.2023)

Vergi barışı olarak da bilinen 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın

3600 Günle Emeklilik (06.05.2023)

Soru: 10 Mart 1969 doğumluyum. SGK giriş tarihim 12 Mart 1985’tir. Askerlik borçlanması yaptım. Toplam 3600 gün primim var...
ayrıntılar için tıklayın

İşçiyi Yanıltmak Tazminat Nedeni (06.05.2023)

Yaklaşık 5 yıldır bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Vergilerinde Yeniden Yapılandırma (05.05.2023)

Gümrük Vergilerinde Yeniden Yapılandırma Bildiğiniz üzere gümrük vergilerini de içerecek şekilde birçok vergi borcuna...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Dağılımında Uçurum Büyüyor (05.05.2023)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı gelir dağılımı istatistikleri, Türkiye’de zengin ve yoksul arasındaki...
ayrıntılar için tıklayın

ChatGPT Dolma Sarar, Denetim De Yapar Mı? (05.05.2023)

Neden ChatGPT'yi bir köşeye sıkıştırıp ağzından laf almaya çalıştım, yapay zekâ (Artificial Intellligence- AI) gerçekten...
ayrıntılar için tıklayın

Otomatik Tescil Çalışma Hayatını Kolaylaştırdı Mı? (05.05.2023)

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çıkartılan 7099 sayılı Kanunla, şirket kuruluşu sırasında ticaret sicil...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması Kime Yaradı? (05.05.2023)

Ülke nüfusumuz 85 milyon olmasına rağmen; çalışan toplam işgücümüz 30 milyon kişi civarında. Yani, 1 kişi çalışıp 3 kişiye...
ayrıntılar için tıklayın